Divendres, 14/05/2021 23:44:33

Pluja darrera hora: 0.00 mm
Pluja acumulada avui: 1.17 mm
Velocitat amb darrer puls: 0.00 mm/h
Velocitat max.(Hora): 0.00 mm/h
Velocitat max.(Dia): 0.00 mm/h

Ultim puls: Divendres, 14/05/2021 09:43:52

Temperatura: 18.53 C
Humitat: 56.35 %
Pressio atmosferica: 1017.00 hPa
Altitud: 75.49 m

Estat rele reed: 0

Funcionament NTP: OK Divendres, 14/05/2021 23:44:33
Funcionament Correu: OK Divendres, 14/05/2021 10:00:03
Funcionament Base Dades: OK Divendres, 14/05/2021 23:00:03